Firma Ivan Jeleň ENERGO-REGUL

Home Historie firmy Technicka podpora Plynové kotle Regulační technika Ceník Spokojení zákazníci Nejčastější dotazy Prodejna Solární systémy

KOMPLEXNÍ SYSTÉM ÚSPORY TEPELNÉ ENERGIE PŘI OHŘEVU VODY

 

Systém je tvořen solárními kolektory TWI-T2 pro ohřev teplé užitkové vody a bazénového okruhu a plynovým kondenzačním kotlem GEMINOX jako zdrojem tepla pro vytápění a doplňkovým zdrojem tepla pro dohřev teplé užitkové vody a bazénového okruhu.

  Solární kolektory TWI-T2 představují moderní, vysoce účinný a ekologický způsob celoročního zisku tepelné energie. Díky svým špičkovým technickým parametrům dokáží ušetřit až 2/3 nákladů potřebných na přípravu teplé užitkové vody a ohřev bazénové vody. Princip solárního kolektoru je založen na zachytávání slunečních paprsků a jejich přeměně na teplo. Získané teplo je pak odváděno nemrznoucím médiem přes potrubní systém do tepelného výměníku, kde je předáváno teplé užitkové vodě nebo vodě bazénu.

Základem solárního kolektoru je plochý, měděný absorbér typu FlatWing s galvanicky nanášenou selektivní vrstvou.Tato špičková technologie (α=95%, ε=5%) v kombinaci se speciálním bezpečnostním sklem s nízkým obsahem oxidů železa zajišťuje maximální prostup slunečního záření a využití η 75% (podloženo certifikátem ISE Freiburg, SRN). Kolektory mají integrované kompenzátory a jsou vysoce odolné proti povětrnostním vlivům. Tepelné ztráty jsou minimalizovány použitím minerální vlny tloušťky

70 mm s vysokou hustotou . Kolektory se umisťují nad střešní krytinu nebo mimo dům.

Kompletní solární sestava je doplněna o zásobník TUV, čerpadlo s proměnným řízením otáček, elektronickou regulaci SIEMENS, expanzní nádobu a další komponenty zajišťující bezpečný a efektivní provoz. 

základní technické parametry kolektoru

absorbce (příjem energie) α

%

95

emise ε

%

5

maximální tepelná odolnost

oC

200

bod varu teplonosného média

oC

160

přípustný provozní přetlak

bar

10

doporučený průtok

l/hod.

90

tlaková ztráta

mbar

20

hmotnost prázdného kolektoru

kg

45

objem média v kolektoru

l/hod.

1,1

připojení

"

3/4

délka

mm

2090

šířka

mm

1083

hloubka

mm

105

plocha kolektoru

m2

2,27

optická účinnost (F konverze)

%

80

koeficient prostupu tepla K 1

Wm2K

2,83

koeficient prostupu tepla K 2

Wm2K

0,013

efektivní tepelná kapacita Ceff in

KJ/m2K

4,845

korekční faktor úhlu dopadu

Kdir (50o)

0,89

 Solární kolektory jsou typickým zdrojem, který vyžaduje akumulaci. Řízení pracuje velmi jednoduše - na základě rozdílu teplot solárního kolektoru a zásobníků se zapíná vybíjecí čerpadlo. Mnohem komplikovanější je rozhodnutí digitálního regulátoru SIEMENS, do kterého zásobníku (TUV, nebo bazén) a v jakém poměru uloží získané teplo. Dopředu není známý ani objem sluneční energie a ani rozdělení potřeby pro přípravu TUV a vytápění bazénu. Požadavek na teplo pro TUV je konstantní. Požadavek na teplo pro bazénový okruh se mění a proto regulátor vyhodnocuje nejvyšší hodnotu, kterou považuje za denní potřebu tepla. Na základě těchto informací a přednastavených parametrů regulátor SIEMENS určuje postup při ukládání sluneční energie. Při přebytku energie jsou postupně nabíjeny oba zásobníky na svou maximální provozní teplotu. Stoupne-li teplota v jakémkoli zásobníku nad tuto mez, začne se zásobník nuceně vybíjet, a to ve dvou stupních. Tak je z velké části také ochráněn solární kolektor před přehřátím i při nedostatečném odběru.

 Typické, zákazníky často vyžadované řešení vytápění, ohřevu teplé užitkové vody a temperance bazénu včetně jeho prostoru za přispění sluneční energie.

Ohřev TUV je zajištěn pomocí solárních kolektorů nebo plynového kondenzačního kotle.

Taktéž řízení ohřevu bazénové vody využívá v maximální míře sluneční teplo a pouze v případě jeho nedostatku je bazén dohříván plynovým kondenzačním kotlem.

Vytápění v objektu je standardně dvoukruhové. Přízemí společně s bazénovým prostorem je vytápěno nízkoteplotním podlahovým vytápěním, v podkroví jsou pak použity deskové radiátory.

Místnost s bazénem je doplněna o podokenní teplovzdušné jednotky, které zajišťují komfortní prostředí  jeho okolí.

Hlavním regulačním prvkem je regulátor SIEMENS RVA 65.643 který zajišťuje všechny potřebné algoritmy včetně řízení odběru tepla ze solárních panelů TWI-T2 pomocí čerpadla s proměnnými otáčkami.

Při nedostatku slunečního tepla vysílá po sběrnici požadavek na kondenzační kotel GEMINOX THRi  na výrobu aktuálního množství chybějícího tepla pro vytápění objektu.

Oba topné okruhy jsou řízeny regulátorem Siemens RVA 63.280, který komunikuje po sběrnici s nadřazeným regulátorem RVA 65.643 a plynovým kondenzačním kotlem.

Celý systém kolektor-kotel-regulace je bezobslužný a vzájemně digitálně komunikující.

Toto v praxi ověřené řešení umožňuje řadě zákazníků maximální využívání sluneční energie

 


Ivan Jeleň © 1999 - Všechna práva vyhrazena. Kontakt na webmastera. Poslední aktualizace 15.11.2003