Firma Ivan Jeleň ENERGO-REGUL

Home Historie firmy Technicka podpora Plynové kotle Regulační technika Ceník Spokojení zákazníci Nejčastější dotazy Prodejna Solární systémy
Kondenzační kotle


Kotel THR

     Kondenzační kotle Geminox THR – dosažení nedosažitelného. Takto lze charakterizovat technické parametry nových výrobků tradičního francouzského producenta (1932). Kondenzační spotřebiče vyráběné v bretaňských závodech Geminox (1968) dosahují díky svému unikátnímu řešení špičkových technických parametrů.                                

     Nejnovější řada výrobků označovaná THR (trés haut rendement - velmi vysoká účinnost) je konstruována jako kondenzační kotle s lineární modulací výkonu. Toto řešení v praxi představuje kombinaci tří způsobů dosažení úspor paliva. Prvním z nich je zužitkování i té části tepla, která u konvenčních kotlů uniká do komína. Toho je dosaženo ochlazením spalin pod rosný bod - kondenzací ve speciálním nerezovém výměníku. Druhým způsobem je optimalizace spalování - té bylo dosaženo použitím patentovaného kruhového hořáku z nerezu s předsměšováním plynu se vzduchem. Tento hořák zajišťuje kromě vysoké účinnosti i enormní čistotu spalování s minimálním obsahem škodlivin. Třetím způsobem je lineární modulace. Není žádným tajemstvím, že po více než polovinu topné sezóny je plně postačujících 20-50 % nominálního výkonu kotle. 

     Všechny konvenční spotřebiče, u kterých nelze snížit výkon na tuto hranici při zachování stejně vysoké účinnosti, se tedy stávají na polovinu topné sezóny více či méně neekonomickými. Vestavěná počítačová jednotka kotle THR zajišťuje jako jediná na trhu v ČR zcela rovnoměrné řízení výkonu v rozsahu 20-100 % výkonu. Takto je dosaženo praktické účinnosti 97,5 % a teoretické účinnosti 109 % (PCI) v celém modulovaném rozsahu. 

 

Emise škodlivin Potřebný výkon na základě počtu chladných dnů
Emise škodlivin - graf Křivka výkonu

     Použití počítačové jednotky umožnilo i výrazné zlepšení uživatelského komfortu a zjednodušení instalace, servisních prací i obsluhy. Elektronická jednotka sama upraví po instalaci funkce kotle v závislosti na velikosti systému, jeho druhu (podlahový, klasický) a tepelné bilanci objektu. Při případných poruchách indikuje servisnímu technikovi číselným kódem druh závady. Obsahuje taktéž integrovanou ekvitermní regulaci s venkovní a vnitřní sondou. Vnitřní sonda je vybavena časovým programováním s týdenním cyklem a informačním displejem činnosti spotřebiče. Kombinací výše uvedených prvků dosahuje spotřebič THR úspor paliva ve výši 20-35 % oproti klasickým spotřebičům.                       

     Z dalších obslužných funkcí namátkou uveďme pravidelné zvýšení teploty vody v zásobníku TUV - v neděli o půlnoci - z důvodu zamezení vzniku bakterií Legionelly, preventivní protáčení čerpadla topení při letní odstávce atp. Spotřebič je prodáván buď v sólo provedení nebo v kombinaci s integrovaným nerezovým zásobníkem o objemu 75 I. Sólo provedení lze doplnit o nerezové zásobníky typu BS (100-300 l) při zachování všech zabudovaných funkcí ohřevu TUV. V případě, že jsou kladeny na variabilitu vytápění objektu vysoké požadavky, lze kotle THR doplnit o řízení více topných okruhů. Doplňková regulace SIEMENS Landis&Gyr umožňuje vytvoření potřebného počtu nezávislých topných okruhů při zajištění komunikace jednotlivých okruhových regulátorů s vlastním kotlem. Toto řešení umožňuje vytápět objekt (např. kombinací klasického a podlahového topení spolu s vytápěním bazénu) bez jakýchkoliv kompromisů při zachování všech technických předností kotlů THR a vysoké úrovně regulace topného systému. Pokud by byl jednotkový výkon kotle THR nedostačující, lze spotřebiče (zejména typ THR 10-50c) sestavovat do kompatibilních kaskád a dosáhnout tak požadovaných parametrů. Využití již zabudovaných regulačních prvků výrazně snižuje celkovou výši investice kotelny při zachování výborné kvality i účinnosti. Provoz kotlů v kaskádě je vzájemně řízen a kromě optimálního vytápění zajišťují komfortní přípravu teplé vody nerezové bojlery BS. 

 

Křivka účinnosti při min. a max. výkonu
Křivka účinnosti

Všechny kondenzační spotřebiče e.l.m. leblanc mají možnost odvodu spalin přes zeď (turbo) nebo do komína. Kotle lze přímo připojit na podlahové vytápění nebo i na klasické topení při zachování nadstandardní účinnosti. Kotle THR jsou nositeli titulu "Modrý anděl" a "Ekologicky šetrný výrobek". Tyto parametry předurčují spotřebiče k použití buď jednotlivě nebo v kaskádě zejména v ekologicky poškozených oblastech. Investor má jistotu, že ani v budoucnu nebude mít při provozu těchto výrobků sebemenší problémy s emisemi.

Kaskáda více topných okruhů

 


Ivan Jeleň © 1999 - Všechna práva vyhrazena. Kontakt na webmastera. Poslední aktualizace 20.08.2001