Firma Ivan Jeleň ENERGO-REGUL

Home Historie firmy Technicka podpora Plynové kotle Regulační technika Ceník Spokojení zákazníci Nejčastější dotazy Prodejna Solární systémy
Ekvitermní regulace


Vytápěný dům

Ekvitermní regulace (princip činnosti):

Regulátory obecně regulují (snižují) výkon tak, že snižují teplotu topné vody, a tím také výkon topné soustavy. Hlavní snahou regulátorů je najít rovnováhu mezi dodávaným výkonem a tepelnou ztrátou objektu, tj. snaží se najít optimální teplotu topné vody. Prostorová teplota je potom důsledkem cirkulující teploty topné vody. Protože tepelná ztráta objektu není zatím měřitelná veličina, musí se nahradit jinou veličinou. Pokud ji nahradíme venkovní teplotou, na které je závislá, mluvíme o regulátoru s ekvitermním řízením.


Venkovní teplota (topná křivka):
  • Výsledek regulace s ekvitermním řízením je závislý na topné křivce. Topná křivka je závislost mezi venkovní teplotou a teplotou topné vody a fyzikálně popisuje vytápěný prostor a topný systém.
  • Existuje množství topných křivek, které jsou charakterizovány svou strmostí. Ta se potom zadává regulátoru. Pokud je zadaná strmost topné křivky vyšší než vyžaduje vytápěný prostor, dochází k trvalému přetápění vytápěného objektu. Tato vlastnost se používá u předregulace pro větší počet uživatelů, přičemž prostory jsou dodatečně doregulovány, např. termostatickými ventily na topných tělesech.
  • Průběhy topných křivek podle následujícího obrázku jsou platné pouze za předpokladu, že uživatel své prostory vytápí na 20°C. Jakmile uživatel nastaví jinou prostorovou teplotu nebo podle topného programu nastane útlum, dojde k posunu vybrané topné křivky. Výsledkem posunu topné křivky je změna teploty topné vody při stejných venkovních podmínkách, a tím i změna teploty v místnosti.
  • Volba topné křivky se provádí s ohledem na návrhovou venkovní teplotu (např. -12°C) a topný systém (radiátory 80/60°C nebo podlahovka 50/40°C). Postup je vidět z obrázku, tj. červená křivka se strmostí 20 pro topný systém s radiátorama a modrá křivka se strmostí 10 pro podlahový systém.

s
StrmostTAM Geometrická venkovní teplota [°C]TV Teplota topné vody [°C]

 
Teplota v místnosti

K regulátorům je možné připojit prostorový přístroj, který slouží k měření teploty v místnosti a také jako dálkové ovládání. Informace o teplotě prostoru slouží k

  • regulačním (vliv prostoru) a
  • optimalizačním (adaptace topné křivky) účelům.
Adaptace topné křivky

Tato funkce se aktivuje připojením prostorového přístroje a potvrzením na příslušném řádku. Regulátor sleduje aktuální teplotu v místnostech a vyhodnocuje jí s nastavenou hodnotou. Nereaguje na krátkodobé teplotní výkyvy, jaké jsou zapříčiněny např. zatopením v krbu. Každou noc zkoriguje strmost topné křivky otočením a/nebo posunem, tak aby nedocházelo k trvalému nedotápění nebo přetápění. Tento proces trvá minimálně 15 dní a po této době se sám utlumí. Každé nové nastavení prostorové teploty spustí proces adaptace znovu.

Vliv prostoru

Vliv prostoru je krátkodobá funkce, která ihned reaguje na odchylku prostorové teploty změnou teploty topné vody. Funkce se aktivuje připojením prostorového přístroje a potvrzením na příslušném řádku. Funkce vlivu prostoru je zcela nezávislá na funkci adaptace topné křivky.

 


Ivan Jeleň © 1999 - Všechna práva vyhrazena. Kontakt na webmastera. Poslední aktualizace 20.08.2001