Firma Ivan Jeleň ENERGO-REGUL

Home Historie firmy Technicka podpora Plynové kotle Regulační technika Ceník Spokojení zákazníci Nejčastější dotazy Prodejna Solární systémy


Správnou volbou kotle se dá ušetřit

     Stoupající ceny energií nás nutí sahat při placení účtů stále hlouběji do své kapsy a zejména majitelé rodinných domků se začali více zajímat o to, jak náklady na topení alespoň částečně snížit. Pokud vynecháme variantu při které je utažení kohoutku topení kompenzováno dvěma svetry navíc, nabízí se možnost investovat do moderního a úsporného vytápěcího systému. I když se odborníci shodují, že technické možnosti výroby teplovodních kotlů (bez rozdílu zda se jedná o pevná palivu nebo elektřinu či plyn) jsou z hlediska účinnosti vyčerpány, efektivní vytápění, při němž se dají v rodinném domku uspořit i desetitisíce korun ročně, však možné je. V současné době opět stoupá prodej kotlů na pevná paliva. Je to dáno zdražením zemního plynu, lidé se vracejí k původnímu způsobu spalování pevných paliv. Naši i zahraniční výrobci usilují o podchycení tohoto trendu. Příkladně krnovská společnost Dakon, přichází s novou řadou litinových teplovodních kotlů na uhlí na dřevo. Jejich účinnost sahá až k 99 procentům (u topení pouze dřevem 78 - 85 procent). Zájemci o efektivní vytápění se však přechodem na pevná paliva připravují nejen o zdravé životní prostředí, ale v důsledku i o peníze. Ty jsou velice úzce svázány s tepelnou účinností a využitím kondenzačního tepla použitého kotle.

     Kondenzační kotle vývojový strop, který v současnosti limituje účinnost kotlů a přesto není dostatečně rozšířen, využívá kondenzační teplo. Konstrukce je odlišná od doposud vyráběných zařízení a také je dražší. Investiční návratnost se však pohybuje mezi třemi až pěti lety, což se při dvacetileté životnosti kotle může majitelům rodinných domků (ale i větších činžovních domů) jevit jako ekonomicky velice zajímavé. Zejména při jarním anebo podzimním topení, kdy je nižší tepelný spád, může úspora paliva kondenzačního kotle oproti topení v klasickém kotli činit až 30 procent.

     Princip kondenzačního vytápění se zdá být jednoduchý. Spalováním vodíku vzniká voda, která je ve formě páry odváděna se spalinami do komínu. Pokud se podaří snížit teplotu této vodní páry pod teplotu rosného bodu ještě v kotli, začne pára kondenzovat a odevzdá výparné teplo do topné vody. Kondenzační technikou je možno získat dodatečné teplo u zemního plynu až o 11 procent a u topného oleje až o 6 procent vyšší než u nízkoteplotních kotlů bez kondenzace.

     Vhodnost různých paliv pro využití kondenzačního tepla vychází z rozdílu mezi spalným teplem a výhřevností. Při spalování vzniká vodní pára. Její množství závisí na druhu paliva a srovnání těchto druhů paliv přibližuje tabulka.
 
Palivo
Výhřevnost
[ kWh/m3 ]
Spalné teplo
[ kWh/m3 ]
Množství vody
[ kg/m3 ]
Zemní plyn
9,45
10,50
1,53
Propan
24,23
27,13
3,37

     Předností kondenzačních kotlů jsou vysoká účinnost, ekologický provoz, modulace výkonu s konstantním poměrem spalovacího vzduchu a plynu v celém regulačním rozsahu 5-24 kW. K výhodám je možno zařadit rovněž schopnost obousměrné komunikace mezi kotlem a prostorovým termostatem. Kotle jsou řízeny mikroprocesorem s možností široké škály programu.
 

Tabulka:Porovnání ceny tepla podle druhu paliva
Druh paliva
(výhřevnost)
Cena paliva
[ kč ]
Cena tepla
[ kč/kWh ]
Černé uhlí
(23 MJ/kg)
2,19/kg
0,62
Hnědé uhlí
(18 MJ/kg)
1,49/kg
0,54
Koks
(34,6 MJ/kg)
4,09/kg
0,69
Dřevo
(14,6 MJ/kg)
0,93/kg
0,31
Dřev. brikety
(17,5 MJ/kg)
3,50/kg
0,96
Zemní plyn
(33,5 MJ/m3)
0,74/kWh
0,95
Propan
(46,6 MJ/kg)
27,6/kg
2,24
LTO
(42 MJ/kg)
13,8/kg
1,33
Akumulační elektřina
0,80/kWh
0,99
Elektřina - přímotop
1,1/kWh
1,34
Centrální zásobování teplem
350/GJ
1,29

   K ceně za vytápění je v některých případech nutno přičíst poplatek za měřidla. U akumulační elektřiny je to 300 Kč, u přímotopů 498 Kč za měsíc. Při vytápění zemním plynem dodavatel účtuje 154 koruny.

     Průměrná roční spotřeba černého uhlí při vytápění dvougeneračního dvoupodlažního rodinného domku činí asi 7 800 kg, tomu odpovídají celkové náklady ve výši 17 300 Kč. U hnědého uhlí bývá obvyklá spotřeba 10 000 kg, stojí 15 000 korun. Topení koksem v našem případu znamená spotřebu 4 600 kg a účet na 19 000 korun. Počítadlo spotřeby zemního plynu nejčastěji ukáže množství, odpovídající 33 000 kWh a tomu odpovídá asi 26 000 korun. Přímotopy v našem modelovém případu vytáhnou majiteli domku z kapsy ročně 37 000 korun, podobně by vypadal účet při centrálním zásobování teplem. Nejdráže přijde topení propanem. Při jeho roční spotřebě 2 300 kg zaplatí majitel asi 63 000 korun.

     Klasické nástěnné anebo stacionární plynové kotle pro rodinné domky se na našem trhu dají koupit za cenu od 25 000 do 40 000 korun, kondenzační plynové kotle stojí 40 000 až 50 000. Nejmenší kotle na pevná paliva jsou k mání už za 10 000, větší až za 30 000 korun. Kotle na dřevo přijdou zájemce zhruba na 35 000 korun, elektrokotle včetně čerpadla a snímače tlaku vody jsou nabízeny v cenách od 12 000 do 25 000 korun. Z příslušenství vzpomeňme alespoň ceny prostorových termostatů (cca 500-1000 Kč) a týdenních programátorů (1 500-4 000 Kč). Příspěvek byl zpracován s využitím údajů internetové stránky TZB info.

 


Ivan Jeleň © 1999 - Všechna práva vyhrazena. Kontakt na webmastera. Poslední aktualizace 08.04.2002